Leeromgevingen ontwerpen met Design Thinking

Design Thinking & de Maker Movement: ontwerpen van leeromgevingen

Max aantal deelnemers: 30
Door: Keimpe de Heer, HKU
Ronde 3: 15:00 – 15:45 uur
Zaal 412

Deelnemers gaan aan de slag met het ontwerpen van ondernemende leeromgevingen met behulp van Design Thinking methoden en technieken. Vanuit de maker movement/digital fabrication/Open Personal Design wordt een context geschetst aan de hand van voorbeelden van projecten/experimenten. Vervolgens ontwerpen de deelnemers een les/moduleformat/project dat ze kunnen inzetten in hun onderwijspraktijk.