Ludodidactiek: onderwijsontwerp op basis van gameprincipes

Het ontwerpen van andere manieren van leren

Max aantal deelnemers: 30
Door: Willem-Jan Renger, HKU
Ronde 4: 15:45 – 16:30 uur
Zaal 412

In deze presentatie laat Willem-Jan Renger (HKU) zijn licht schijnen op hoe games als inspiratiebron kunnen dienen om onderwijsleerprocessen te ontwerpen voor de leerlingen van de 21ste eeuw.

Studenten van nu produceren en delen content via games, web en social media. Met deze actieve vorm van cultuurparticipatie laten zij nieuwe vormen van spelen, communiceren en leren zien. Deze ‘nieuwe geletterdheid’ beperkt zich niet tot het gebruik van digitale media, maar werkt ook door in (offline) gedrag, maatschappijvisie en wereldbeeld. De uitdaging voor docenten is om de ontstane generatiekloof te overbruggen en toepassingen te ontwikkelen en faciliteren die aansluiten bij de leefwereld van studenten en deelnemers.

Over ludodidactiek

Ludodidactiek is een systemische benadering van onderwijsontwerp op basis van gameprincipes. Als je als docent/ontwerper het gedrag van je spelers/studenten als vertrekpunt neemt, ontwerp je andere manieren van leren. Daarbij wordt niet, zoals sommige mensen denken, overal een spel van gemaakt of technologie centraal gesteld. Ludodidactiek is bij uitstek een didactiek van differentiatie: studenten verwerven kennis en vaardigheden naar individuele behoefte qua inhoud, niveau, moment en plaats. Bij HKU Expertisecentrum Educatie worden we dagelijks benaderd om een inspiratielezing en om “even” mee te helpen met het maken van een spel voor het onderwijs. Dat gaat niet zo makkelijk en we leggen uit waarom.