ABOUT FOEL

Het Festival of Entrepreneurial Learing (FOEL) biedt docenten ondernemerschap de kans zich te verdiepen in en ervaring op te doen met nieuwe didactieken, tools en het ontwerpen van een activerende leeromgeving.

Je maakt kennis met methodes als Lego Serious Play, Design Thinking en Ludodidactiek. Er zijn workshops over afstuderen in het eigen bedrijf, over beoordeling, kennis delen en minoren ondernemerschap.

Tevens is het een gelegenheid om je te laten inspireren door de prototypes die docenten, studenten en onderzoekers in het HBO hebben gemaakt in het kader van de take-off HBO subsidie. Hiervoor kun je de Prototype Party bezoeken die op vrijdagavond 18 november wordt gehouden in Amsterdam.

Met bijdragen van o.a. Hanzehogeschool Groningen, Maastricht University, Utrecht Inc, Leiden University Innovation Center, Dutch Game Garden, HvA, HKU, Danish Foundation for Entrepreneurship, Beards & Suits en Shapers.

TRACKS & THEMA’S

Hier kun je vinden welke zaken er tijdens het festival worden aangeboden.

 


1: Leren ondernemen

Door het hele land worden op HBO en WO instellingen ondernemende minoren en programma’s aangeboden. Alleen op Kies op maat vind je al een aanbod van meer dan 90 minoren als je op woord ondernemerschap zoekt. Tijdens het festival of entrepreneurial zoeken we er naar zoveel mogelijk collega’s bij elkaar te brengen om best practices uit te wisselen en daar waar mogelijk wat van elkaar te leren of wellicht met elkaar te gaan samenwerken.

2: Didactiek

Docenten worden in een nieuwe rol gezet. Zij mogen studenten gaan begeleiden bij het starten van een eigen bedrijf of bij een opdracht in het bedrijfsleven.
Welke skills komen hier bij kijken? Heb je voor deze begeleiding een bepaalde type docent nodig? Hoe kijken andere collega’s aan tegen docenten die ondernemende skills stimuleren? Hoe bied je je lessen aan? Welke didactische werkvormen helpen de studenten om in een andere mindset te komen?

Tijdens deze track kun je antwoord krijgen op bovenstaande vragen.

3: Tools

In het kader van ondernemerschapsonderwijs worden er allerlei tools ontwikkeld die ook bruikbaar zijn in het bedrijfleven. Een van die tools is lego serious play gecombineerd met business model you. Hierover wordt een workshop aangeboden. Tijdens het festival worden verschillende tools ter kennismaking aangeboden.

4: Prototype party

Dit jaar is voor het eerst de SIA take off HBO regeling van kracht geworden.

14 partijen uit het hele land hebben 40k gekregen om te investeren in de ontwikkeling van hun ideeen.

Op vrijdagavond in studio HvA, Wibautstraat 2 te Amsterdam kun je zien hoe ze er voor staan!

 

 

Spread the word :)